Lenovo

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

11 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng tăng dần
 1. Lenovo V50s 07IMB PC (11EF003HVA)

  Giá đặc biệt 9,00 ₫ Giá thông thường 10,00 ₫
 2. Lenovo V50s 07IMB PC (11EF003JVA)

  Giá đặc biệt 11,00 ₫ Giá thông thường 12,00 ₫
 3. Lenovo V50t 13IMB PC (11HD004BVA)

  Giá đặc biệt 7,00 ₫ Giá thông thường 8,00 ₫
 4. Lenovo V50t 13IMB PC (11ED002TVA)

  Giá đặc biệt 8.529.000,00 ₫ Giá thông thường 9.350.000,00 ₫
 5. Lenovo V50t 13IMB PC (11HD0012VA)

  Giá đặc biệt 10.799.000,00 ₫ Giá thông thường 11.250.000,00 ₫
 6. Lenovo V50t 13IMB PC (11ED002UVA)

  Giá đặc biệt 11.049.000,00 ₫ Giá thông thường 11.759.000,00 ₫
 7. Lenovo V530-15ICR PC (11BHS07200)

  Giá đặc biệt 9.689.000,00 ₫ Giá thông thường 10.389.000,00 ₫
 8. Lenovo ThinkCentre M720e Small Form Factor PC (11BD0042VA)

  Giá đặc biệt 11.449.000,00 ₫ Giá thông thường 12.159.000,00 ₫
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

11 mục

mỗi trang
Thiết lập theo hướng tăng dần
Gọi điện thoại