DSB

Xem như là Dạng lưới Dang sách

2 Sản phẩm

trên một trang
Sắp xếp tăng dần
 1. Máy hủy giấy DSB FD-506M
  1.800.000 ₫

  Thương hiệu: DSB
  Tốc độ hủy: 3 m/phút
  Kích cỡ cắt: 5x34mm
  Số tờ hủy tối đa: 5-6 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 230 mm
  Dung tích: 14 lít

  Tìm hiểu thêm
 2. Máy hủy giấy DSB AF-75
  5.040.000 ₫

  Thương hiệu: DSB
  Tốc độ hủy: 3 m/phút
  Kích cỡ cắt: 3x9mmm
  Số tờ hủy tối đa: 5-6 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 225 mm
  Dung tích: 23 lít

  Tìm hiểu thêm
Xem như là Dạng lưới Dang sách

2 Sản phẩm

trên một trang
Sắp xếp tăng dần