Magitech

Magitech

View as Grid List

9 Items

sản phẩm trên 1 trang
Set Ascending Direction
 1. Máy hủy giấy Magitech DM-120C
  Máy hủy giấy Magitech DM-120C
  3.499.000,00 ₫
  Thương hiệu: Magitech
  Tốc độ hủy: 2.0 m/phút
  Kích cỡ cắt: 4x30 mm
  Số tờ hủy tối đa: 12 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 230 mm
  Dung tích: 20 lít Tìm hiểu thêm
 2. Máy hủy giấy Magitech DM-120M
  Máy hủy giấy Magitech DM-120M
  3.829.000,00 ₫
  Thương hiệu: Magitech
  Tốc độ hủy: 2.2 m/ phút
  Kích cỡ cắt: 2x10 mm
  Số tờ hủy tối đa: 8 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 230mmn
  Dung tích: 20 lít Tìm hiểu thêm
 3. Máy hủy giấy Magitech DM-220C
  Máy hủy giấy Magitech DM-220C
  4.889.000,00 ₫
  Thương hiệu: Magitech
  Tốc độ hủy: 2.0 m/phút
  Kích cỡ cắt: 4x20 mm
  Số tờ hủy tối đa: 18 tờ (70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 230 mm
  Dung tích: 30 lít Tìm hiểu thêm
 4. Máy hủy giấy Magitech DM-300C
  Máy hủy giấy Magitech DM-300C
  6.799.000,00 ₫
  Thương hiệu: Magitech
  Tốc độ hủy: 2.8 m/ phút
  Kích cỡ cắt: 4x25mm
  Số tờ hủy tối đa: 22 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 240mm
  Dung tích: 38 lít Tìm hiểu thêm
 5. Máy hủy giấy Magitech DM-300M
  Máy hủy giấy Magitech DM-300M
  7.189.000,00 ₫
  Thương hiệu: Magitech
  Tốc độ hủy: 3 m/ phút
  Kích cỡ cắt: 2x10 mm
  Số tờ hủy tối đa: 15 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 240mm
  Dung tích: 38 lít Tìm hiểu thêm
 6. Máy hủy giấy Magitech OM-14XC
  Máy hủy giấy Magitech OM-14XC
  4.829.000,00 ₫
  Thương hiệu: Magitech
  Tốc độ hủy: 2.8 m/phút
  Kích cỡ cắt: 4x30 mm
  Số tờ hủy tối đa: 14 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 230 mm
  Dung tích: 22.5 lít Tìm hiểu thêm
 7. Máy hủy giấy Magitech OM-16XC
  Máy hủy giấy Magitech OM-16XC
  4.508.182,00 ₫

  Thương hiệu: Magitech
  Tốc độ hủy: 3.2 m/phút
  Kích cỡ cắt: 4x35 mm
  Số tờ hủy tối đa: 16 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 230 mm
  Dung tích: 25.5 Lit

  Tìm hiểu thêm
 8. Om 18XC
  Máy hủy giấy Magitech OM-18XC
  6.319.000,00 ₫

  Thương hiệu: Magitech
  Tốc độ hủy: 3.2 m/phút
  Kích cỡ cắt: 4x40 mm
  Số tờ hủy tối đa: 18 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 230 mm
  Dung tích: 35 lít

  Tìm hiểu thêm
 9. Máy hủy giấy Magitech TM-200CC
  Máy hủy giấy Magitech TM-200CC
  1.859.000,00 ₫

  Thương hiệu: Magitech
  Tốc độ hủy: 2.0 m/phút
  Kích cỡ cắt: 4x30 mm
  Số tờ hủy tối đa: 6 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 220 mm
  Dung tích: 11 lít

  Tìm hiểu thêm
View as Grid List

9 Items

sản phẩm trên 1 trang
Set Ascending Direction