Silicon

Silicon

View as Grid List

Sản phẩm 1-12 của 31

Page
sản phẩm trên 1 trang
Set Ascending Direction
 1. Máy hủy giấy Silicon PS-1000C
  Máy hủy giấy Silicon PS-1000C
  48.909.000,00 ₫
  Thương hiệu: Silicon
  Tốc độ hủy: 4 m/phút
  Kích cỡ cắt: 4x30mm
  Số tờ hủy tối đa: 1000 tờ / 1 lần (A4, 70g) Thời gian hủy mỗi lần: 15 phút
  Kích cỡ miệng cắt: 310x230x100mm, Khổ giấy hủy tối đa: A4
  Dung tích: 100 lít Tìm hiểu thêm
 2. Máy hủy giấy Silicon PS-1200C
  Máy hủy giấy Silicon PS-1200C
  5.169.000,00 ₫
  Thương hiệu: Silicon
  Tốc độ hủy: 8 m/phút
  Kích cỡ cắt: 4x30 mm
  Số tờ hủy tối đa: 12 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 230mm
  Dung tích: 20 lít Tìm hiểu thêm
 3. Máy hủy giấy Silicon PS-200C
  Máy hủy giấy Silicon PS-200C
  2.869.000,00 ₫
  Thương hiệu: Silicon
  Tốc độ hủy: 2 m/phút
  Kích cỡ cắt: 4x35mm
  Số tờ hủy tối đa: 10 tờ/lần (A4, 80g)
  Kích cỡ miệng cắt: 220mm
  Dung tích: 18 lít Tìm hiểu thêm
 4. Máy hủy giấy Silicon PS-2200C
  Máy hủy giấy Silicon PS-2200C
  5.969.000,00 ₫
  Thương hiệu: Silicon
  Tốc độ hủy: 12 m/phút
  Kích cỡ cắt: 4x30mm
  Số tờ hủy tối đa: 16 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 230mm
  Dung tích: 30 lít Tìm hiểu thêm
 5. Máy hủy giấy Silicon PS-2200M
  Máy hủy giấy Silicon PS-2200M
  5.969.000,00 ₫
  Thương hiệu: Silicon
  Tốc độ hủy: 12 m/phút
  Kích cỡ cắt: 2x10 mm
  Số tờ hủy tối đa: 10 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 230mm
  Dung tích: 30 lít Tìm hiểu thêm
 6. Máy hủy giấy Silicon PS-2500C
  Máy hủy giấy Silicon PS-2500C
  40.689.000,00 ₫
  Thương hiệu: Silicon
  Tốc độ hủy: 3 m/phút
  Kích cỡ cắt: 2x15mm
  Số tờ hủy tối đa: 25 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 310mm
  Dung tích: 130 lít Tìm hiểu thêm
 7. Máy hủy giấy Silicon PS-3000C
  Máy hủy giấy Silicon PS-3000C
  7.699.000,00 ₫
  Thương hiệu: Silicon
  Tốc độ hủy: 2.5 m/phút
  Kích cỡ cắt: 4x25mm
  Số tờ hủy tối đa: 22 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 240mm
  Dung tích: 38 lít Tìm hiểu thêm
 8. Máy hủy giấy Silicon PS-3000M
  Máy hủy giấy Silicon PS-3000M
  7.809.000,00 ₫
  Thương hiệu: Silicon
  Tốc độ hủy: 2.5 m/phút
  Kích cỡ cắt: 2x10mm
  Số tờ hủy tối đa: 15 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 240mm
  Dung tích: 38 lít Tìm hiểu thêm
 9. Máy hủy giấy Silicon PS-3500C
  Máy hủy giấy Silicon PS-3500C
  36.909.000,00 ₫
  Thương hiệu: Silicon
  Tốc độ hủy: 3 m/phút
  Kích cỡ cắt: 4x40mm
  Số tờ hủy tối đa: 35 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 310mm (khổ A3)
  Dung tích: 120 lít Tìm hiểu thêm
 10. Máy hủy giấy Silicon PS-4000C
  Máy hủy giấy Silicon PS-4000C
  39.489.000,00 ₫
  Thương hiệu: Silicon
  Tốc độ hủy: 3 m/phút
  Kích cỡ cắt: 4x30mm
  Số tờ hủy tối đa: 40 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 310mm
  Dung tích: 130 lít Tìm hiểu thêm
 11. Máy hủy giấy Silicon PS-4500C
  Máy hủy giấy Silicon PS-4500C
  56.409.000,00 ₫
  Thương hiệu: Silicon
  Tốc độ hủy: 3 m/phút
  Kích cỡ cắt: 3.9x45mm
  Số tờ hủy tối đa: 45 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 330mm
  Dung tích: 120 lít Tìm hiểu thêm
 12. Máy hủy giấy Silicon PS-5000C
  Máy hủy giấy Silicon PS-5000C
  38.389.000,00 ₫
  Thương hiệu: Silicon
  Tốc độ hủy: 3 m/phút
  Kích cỡ cắt: 4mm
  Số tờ hủy tối đa: 50 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 310mm (Khổ A3)
  Dung tích: 130 lít Tìm hiểu thêm
View as Grid List

Sản phẩm 1-12 của 31

Page
sản phẩm trên 1 trang
Set Ascending Direction