Silicon

Xem như là Dạng lưới Dang sách

Sản phẩm 1-12 of 31

Trang
trên một trang
Sắp xếp tăng dần
 1. Máy hủy giấy Silicon PS-990C
  5.489.000 ₫

  Thương hiệu: Silicon
  Tốc độ hủy: 2.0 m/phút
  Kích cỡ cắt: 3x9 mm
  Số tờ hủy tối đa: 6 tờ/lần (A4,70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 220 mm
  Dung tích: 19 lít

  Tìm hiểu thêm
 2. Máy hủy giấy Silicon PS-915LCD
  5.169.000 ₫

  Thương hiệu: Silicon
  Tốc độ hủy: 2.5 m/phút
  Kích cỡ cắt: 4x50 mm
  Số tờ hủy tối đa: 15 tờ/lần (A4,70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 230 mm
  Dung tích: 21 lít

  Tìm hiểu thêm
 3. Máy hủy giấy Silicon PS-910LCD
  5.049.000 ₫

  Thương hiệu: Silicon
  Tốc độ hủy: 2.5 m/phút
  Kích cỡ cắt: 2.5x10 mm
  Số tờ hủy tối đa: 10 tờ/lần (A4,70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 230 mm
  Dung tích: 21 lít

  Tìm hiểu thêm
 4. Máy hủy giấy Silicon PS-890C
  6.989.000 ₫

  Thương hiệu: Silicon
  Tốc độ hủy: 6.0 m/phút
  Kích cỡ cắt: 2x10 mm
  Số tờ hủy tối đa: 20 tờ/lần (A4,70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 230 mm
  Dung tích: 34 lít

  Tìm hiểu thêm
 5. Máy hủy giấy Silicon PS-8900C
  9.769.000 ₫
  Thương hiệu: Silicon
  Tốc độ hủy: 3 m/phút
  Kích cỡ cắt: 4x40mm
  Số tờ hủy tối đa: 18 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 310mm (khổ A3)
  Dung tích: 34 lít Tìm hiểu thêm
 6. Máy hủy giấy Silicon PS-880C
  7.929.000 ₫

  Thương hiệu: Silicon
  Tốc độ hủy: 3.0 m/phút
  Kích cỡ cắt: 2x10 mm
  Số tờ hủy tối đa: 17 tờ/lần (A4,70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 230 mm
  Dung tích: 26 lít

  Tìm hiểu thêm
 7. Máy hủy giấy Silicon PS-836C
  6.619.000 ₫
  Thương hiệu: Silicon
  Tốc độ hủy: 6 m/phút
  Kích cỡ cắt: 3.8x40mm
  Số tờ hủy tối đa: 17 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 230mm
  Dung tích: 34 lít Tìm hiểu thêm
 8. Máy hủy giấy Silicon PS-815C
  2.569.000 ₫

  Thương hiệu: Silicon
  Tốc độ hủy: 2.2 m/phút
  Kích cỡ cắt: 5x38 mm
  Số tờ hủy tối đa: 8 tờ/lần (A4,70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 230 mm
  Dung tích: 15 lít

  Tìm hiểu thêm
 9. Máy hủy giấy Silicon PS-812C
  2.479.000 ₫

  Thương hiệu: Silicon
  Tốc độ hủy: 4.0 m/phút
  Kích cỡ cắt: 3.8x50 mm
  Số tờ hủy tối đa: 8 tờ/lần (A4,70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 230 mm
  Dung tích: 21 lít

  Tìm hiểu thêm
 10. Máy hủy giấy Silicon PS-800CN
  2.759.000 ₫
  Thương hiệu: Silicon
  Tốc độ hủy: 2m/phút
  Kích cỡ cắt: 4x30 mm
  Số tờ hủy tối đa: 8 tờ/lần (A4, 80g)
  Kích cỡ miệng cắt: 230mm
  Dung tích: 21 lít Tìm hiểu thêm
 11. Máy hủy giấy Silicon PS-800C
  2.639.000 ₫

  Thương hiệu: Silicon
  Tốc độ hủy: 3.0 m/phút
  Kích cỡ cắt: 3.8x40 mm
  Số tờ hủy tối đa: 8 tờ/lần (A4,70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 230 mm
  Dung tích: 21 lít

  Tìm hiểu thêm
 12. Máy hủy giấy Silicon PS-6800C
  7.549.000 ₫
  Thương hiệu: Silicon
  Tốc độ hủy: 3 m/phút
  Kích cỡ cắt: 1x2mm
  Số tờ hủy tối đa: 6 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 230mm
  Dung tích: 22 lít Tìm hiểu thêm
Xem như là Dạng lưới Dang sách

Sản phẩm 1-12 of 31

Trang
trên một trang
Sắp xếp tăng dần