Bixolon

Bixolon

View as Grid List

11 Items

sản phẩm trên 1 trang
Set Descending Direction
 1. Máy in hóa đơn Bixolon SRP-275-CG
  Máy in hóa đơn Bixolon SRP-275-CG
  5.269.000,00 ₫
  Thương hiệu: SAMSUNG
  Chức năng: In hóa đơn
  Công nghệ: in kim
  Tốc độ in: 129 mm/sec
  Độ phân giải: 80 x 144dpi
  Khổ giấy: 83mm
  Chế độ cắt giấy: Tự động
  Kết nối: USB, LAN, COM, LPT Tìm hiểu thêm
 2. Máy in hóa đơn Bixolon SRP-275-CUG
  Máy in hóa đơn Bixolon SRP-275-CUG
  5.269.000,00 ₫
  Thương hiệu: SAMSUNG
  Chức năng: In hóa đơn
  Công nghệ: in kim
  Tốc độ in: 129 mm/sec
  Độ phân giải: 80 x 144dpi
  Khổ giấy: 83mm
  Chế độ cắt giấy: Tự động
  Kết nối: USB, LAN, COM, LPT Tìm hiểu thêm
 3. Máy in hoa đơn Bixolon SRP-275-CEPG
  Máy in hoa đơn Bixolon SRP-275-CEPG
  6.419.000,00 ₫
  Thương hiệu: SAMSUNG
  Chức năng: In hóa đơn
  Công nghệ: in kim
  Tốc độ in: 129 mm/sec
  Độ phân giải: 80 x 144dpi
  Khổ giấy: 83mm
  Chế độ cắt giấy: Tự động
  Kết nối: USB, LAN, COM, LPT Tìm hiểu thêm
 4. Máy in hóa đơn Bixolon SRP-330-COSG
  Máy in hóa đơn Bixolon SRP-330-COSG
  4.709.000,00 ₫
  Thương hiệu: SAMSUNG
  Chức năng: In hóa đơn
  Công nghệ: in kim
  Tốc độ in: 200 mm/sec
  Độ phân giải: 180 dpi
  Khổ giấy: 80mm
  Chế độ cắt giấy: Tự động
  Kết nối: USB, LAN, LPT Tìm hiểu thêm
 5. Máy in hóa đơn Bixolon SRP-330-COEG
  Máy in hóa đơn Bixolon SRP-330-COEG
  5.449.000,00 ₫
  Thương hiệu: SAMSUNG
  Chức năng: In hóa đơn
  Công nghệ: in kim
  Tốc độ in: 200 mm/sec
  Độ phân giải: 180 dpi
  Khổ giấy: 80mm
  Chế độ cắt giấy: Tự động
  Kết nối: USB, LAN, COM, LPT Tìm hiểu thêm
 6. Máy in hóa đơn Bixolon SRP 350II G
  Máy in hóa đơn Bixolon SRP 350II G
  4.829.000,00 ₫
  Thương hiệu: SAMSUNG
  Chức năng: In hóa đơn
  Công nghệ: in nhiệt
  Tốc độ in: 200 mm/sec
  Độ phân giải: 180 dpi
  Khổ giấy: 80mm
  Chế độ cắt giấy: Tự động
  Kết nối: USB, LAN, COM, LPT Tìm hiểu thêm
 7. Máy in hóa đơn Bixolon SRP 350II-EPG
  Máy in hóa đơn Bixolon SRP 350II-EPG
  6.239.000,00 ₫
  Thương hiệu: SAMSUNG
  Chức năng: In hóa đơn
  Công nghệ: in nhiệt
  Tốc độ in: 200 mm/sec
  Độ phân giải: 180 dpi
  Khổ giấy: 80mm
  Chế độ cắt giấy: Tự động
  Kết nối: USB, LAN, COM, LPT Tìm hiểu thêm
 8. Máy in hóa đơn Bixolon SRP 350 III-COG
  Máy in hóa đơn Bixolon SRP 350 III-COG
  4.829.000,00 ₫
  Thương hiệu: SAMSUNG
  Chức năng: In hóa đơn
  Công nghệ: in nhiệt
  Tốc độ in: 250 mm/sec
  Độ phân giải: 180 dpi
  Khổ giấy: 72mm
  Chế độ cắt giấy: Tự động
  Kết nối: USB, LAN, COM, LPT Tìm hiểu thêm
 9. Máy in hóa đơn Bixolon SRP 350 III-COSG
  Máy in hóa đơn Bixolon SRP 350 III-COSG
  4.969.000,00 ₫
  Thương hiệu: SAMSUNG
  Chức năng: In hóa đơn
  Công nghệ: in nhiệt
  Tốc độ in: 250 mm/sec
  Độ phân giải: 180 dpi
  Khổ giấy: 72mm
  Chế độ cắt giấy: Tự động
  Kết nối: USB, LAN, COM, LPT Tìm hiểu thêm
 10. Máy in hóa đơn Bixolon SRP 350Plus III-COPG
  Máy in hóa đơn Bixolon SRP 350Plus III-COPG
  6.419.000,00 ₫
  Thương hiệu: SAMSUNG
  Chức năng: In hóa đơn
  Công nghệ: in nhiệt
  Tốc độ in: 300 mm/sec
  Độ phân giải: 180 dpi
  Khổ giấy: 72mm
  Chế độ cắt giấy: Tự động
  Kết nối: USB, LAN, COM, LPT, WIFI, Bluetooth Tìm hiểu thêm
 11. Máy in hóa đơn Bixolon SRP 350Plus III-COWG
  Máy in hóa đơn Bixolon SRP 350Plus III-COWG
  7.429.000,00 ₫
  Thương hiệu: SAMSUNG
  Chức năng: In hóa đơn
  Công nghệ: in nhiệt
  Tốc độ in: 300 mm/sec
  Độ phân giải: 180 dpi
  Khổ giấy: 72mm
  Chế độ cắt giấy: Tự động
  Kết nối: USB, LAN, COM, LPT, WIFI, Bluetooth Tìm hiểu thêm
View as Grid List

11 Items

sản phẩm trên 1 trang
Set Descending Direction