BIỂU PHÍ TRẢ GÓP CHO NGÂN HÀNG

STT  NGÂN HÀNG                                        
                    3 tháng                     6 tháng                   9 tháng               12 tháng              18 tháng             24 tháng

1 VIETCOMBANK                                                  

2.45%

3.00%

4.10%

                5.60%

   
2 BIDV

2.05%

3.25%

4.25%

                5.15%

   
3 HSBC

1.90%

2.75%

3.55%

                4.65%

   
4 VIB

1.95%

3.00%                  

4.10%

                 4.10%

   
5 ACB

2.10%

3.20%

4.75%  

                 5.45%

   
6 VPBANK

2.25%                        

3.25%

7.258%

                 8.25%

   
7 TPBANK

1.40%

2.25%

3.75%

                 4.90%

   
8 MBBANK

2.25%

4.20%

6.15%

                 8.20%

   
9 EXIMBANK

1.50%

2.65%

3.85%

                 5.05%

   
10 SACOMBANK

1.50%

2.50%

3.60%

                 4.70%

                    7.05%

                 9.30%

11 SHINHAN

X

2.75%

3.25%

                 4.25%

   
12 STANDARD CHARTERED

1.90%

3.00%

4.10%

                 5.20%

   
13 OCB

2.75%

3.75%

5.25%

                 6.75%

   
14 NAM Á

1.75%

2.75%

3.75%

                 3.75%

   
15 KIENLONG

1.75%

3.25%

4.75%

                 6.25%

   
16 SCB

2.05%

3.55%

4.65%

                 6.00%

   
17 SEABANK

1.75%

2.45%

4.25%

                 5.25%

   
18 SHB

1.95%

2.75%

3.45%

                 3.95%

   
19 VIETINBANK

1.75%

2.75%

3.95%

                 5.65%

   
20 TECHCOMBANK

1.95%

3.55%

5.20%

                 6.85%

   
21 MARITIME BANK

1.75%

2.75%

3.05%

                 4.05%

   


0899 199 660