1. Điều kiện bảo hành

  1.1 Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:

- Sản phẩm thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất.

- Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do Nhà sản xuất.

- Thời hạn bảo hành trên phiếu bảo hành vẫn còn hiệu lực.

- Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không chắp vá, không bị gạch xóa hay sửa chữa, bôi bẩn.

- Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: mã sản phẩm, số seri, ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng,

địa chỉ, ngày mua (đối với các sản phẩm không áp dụng Bảo hành điện tử).

- Tem bảo hành và tem niêm phong (nếu có) của Nhà phân phối trên sản phẩm còn nguyên vẹn.

  1.2 Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ phát sinh phí bảo hành nếu rơi vào một trong các trường

hợp sau:

- Sản phẩm không thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất.

- Sản phẩm không thỏa mãn một trong những điều kiện bảo hành ở mục 1.

- Số series, model sản phẩm không khớp với Phiếu bảo hành.

- Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại những trung tâm bảo hành

không được sự ủy nhiệm của Nhà sản xuất.

- Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, và lỗi hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành

của Nhà sản xuất.

- Với trường hợp phát sinh phí bảo hành, nhân viên chăm sóc khách hàng của TOANNHAN

COMPANY sẽ tư vấn đầy đủ thông tin cho khách hàng trước khi tiến hành các thủ tục bảo hành.

  1.3 Thời hạn bảo hành

Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng hoặc kể từ ngày sản xuất tùy thuộc từng loại sản

phẩm được quy định rõ trên phiếu bảo hành. Đối với sản phẩm bảo hành điện tử, thời hạn bảo hành

được tính từ thời điểm kích hoạt bảo hành điện tử.

2. Phương thức áp dụng bảo hành

  2.1. Địa điểm bảo hành

- Địa điểm bảo hành được ghi trong phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm. Quý khách vui lòng liên

hệ trực tiếp với Trung tâm Bảo hành của Nhà Phân phối theo thông tin trong phiếu bảo hành.

- Bộ phận hỗ trợ chăm sóc khách hàng TOANNHAN COMPANY sẽ hỗ trợ hướng dẫn Quý khách

hàng phương thức đến các trung tâm bảo hành bên ngoài của Nhà sản xuất, Nhà phân phối

tham gia vào hệ thống bảo hành sản phẩm dịch vụ của TOANNHAN COMPANY. Mọi thông tin của

Nhà phân phối được ghi trên phiếu biên nhận giao hàng/hóa đơn được đính kèm trong thùng

hàng.

- Nếu Quý khách gặp khó khăn trong việc liên hệ Trung tâm Bảo hành, quý khách vui lòng liên hệ

với bộ phận Chăm sóc khách hàng của TOANNHAN COMPANY theo địa chỉ

cskh@toannhan.com hoặc số hotline 0903.683.593 để được hỗ trợ.

  2.2. Thời gian thực hiện bảo hành

Trong mọi trường hợp, thời gian thực hiện bảo hành sản phẩm phụ thuộc vào chính sách và/hoặc mức

độ sẵn có của thiết bị/sản phẩm thay thế của Trung Tâm Bảo Hành và sẽ được thông báo cụ thể cho Quý

khách (i) vào thời điểm Trung Tâm Bảo Hành nhận sản phẩm để bảo hành trong trường hợp quý khách

tự đem sản phẩm đến Trung Tâm Bảo Hành; hoặc (ii) ngay khi TOANNHAN COMPANY nhận được thông

báo về thời gian bảo hành trong trường hợp quý khách thực hiện bảo hành sản phẩm qua TOANNHAN

COMPANY.

Trong mọi trường hợp, Toàn Nhân không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát nào xảy ra nếu

Quý khách không thực hiện theo hướng dẫn tại Chính sách bảo hành này.

  • Recent Searches
  • 236n1
  • 402dne1
  • M402DNE1
  • CF410A2