Bingo

Bingo

View as Grid List

11 Items

sản phẩm trên 1 trang
Set Ascending Direction
 1. Máy hủy giấy Bingo C30
  Máy hủy giấy Bingo C30
  3.879.000,00 ₫

  Thương hiệu: Bingo
  Tốc độ hủy: 3.5 m/phút
  Kích cỡ cắt: 2x10 mm
  Số tờ hủy tối đa: 6-8 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 220 mm
  Dung tích: 15 lít

  Tìm hiểu thêm
 2. Máy hủy giấy Bingo 168-CD1
  Máy hủy giấy Bingo 168-CD1
  22.629.000,00 ₫
  Thương hiệu: Bingo
  Tốc độ hủy: 3.0 m/phút
  Kích cỡ cắt: 4x40 mm
  Số tờ hủy tối đa: 25-27 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 330 mm
  Dung tích: 53 lít Tìm hiểu thêm
 3. Máy hủy giấy Bingo 168-CD2
  Máy hủy giấy Bingo 168-CD2
  25.169.000,00 ₫
  Thương hiệu: Bingo
  Tốc độ hủy: 3.0 m/phút
  Kích cỡ cắt: 4x33 mm
  Số tờ hủy tối đa: 32-35 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 330 mm
  Dung tích: 90 lít Tìm hiểu thêm
 4. Máy hủy giấy Bingo C32
  Máy hủy giấy Bingo C32
  4.849.000,00 ₫

  Thương hiệu: Bingo
  Tốc độ hủy: 3.5 m/phút
  Kích cỡ cắt: 2x6 mm
  Số tờ hủy tối đa: 7-9 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 220 mm
  Dung tích: 20 lít

  Tìm hiểu thêm
 5. Máy hủy giấy Bingo C35
  Máy hủy giấy Bingo C35
  4.969.000,00 ₫

  Thương hiệu: Bingo
  Tốc độ hủy: 3.5 m/phút
  Kích cỡ cắt: 2x12 mm
  Số tờ hủy tối đa: 8-9 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 220 mm
  Dung tích: 20 lít

  Tìm hiểu thêm
 6. Máy hủy giấy Bingo C36
  Máy hủy giấy Bingo C36
  5.809.000,00 ₫

  Thương hiệu: Bingo
  Tốc độ hủy: 3.0 m/phút
  Kích cỡ cắt: 3x30 mm
  Số tờ hủy tối đa: 12-14 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 220 mm
  Dung tích: 25 lít

  Tìm hiểu thêm
 7. Máy hủy giấy Bingo C40CD
  Máy hủy giấy Bingo C40CD
  3.853.636,00 ₫

  Thương hiệu: Bingo
  Tốc độ hủy: 2.5 m/phút
  Kích cỡ cắt: 3x40 mm
  Số tờ hủy tối đa: 10-12 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 230 mm
  Dung tích: 22 lít

  Tìm hiểu thêm
 8. Máy hủy giấy Bingo C42CD
  Máy hủy giấy Bingo - C42CD
  7.989.000,00 ₫

  Thương hiệu: BOSSER
  Tốc độ hủy: 3 m/phút
  Kích cỡ cắt: 3.9x40mm
  Số tờ hủy tối đa: 8-10 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 220 mm
  Dung tích: 25 lít

  Tìm hiểu thêm
 9. Máy hủy giấy Bingo C45CD
  Máy hủy giấy Bingo C45CD
  6.059.000,00 ₫
  Thương hiệu: Bingo
  Tốc độ hủy: 2.5 m/phút
  Kích cỡ cắt: 2x10 mm
  Số tờ hủy tối đa: 8-10 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 230 mm
  Dung tích: 23 lít Tìm hiểu thêm
 10. Máy hủy giấy Bingo C46CDT
  Máy hủy giấy Bingo C46CDT
  6.779.000,00 ₫
  Thương hiệu: Bingo
  Tốc độ hủy: 2.5 m/phút
  Kích cỡ cắt: 3x40 mm
  Số tờ hủy tối đa: 15-17 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 230 mm
  Dung tích: 25 lít Tìm hiểu thêm
 11. Máy hủy giấy Bingo ELEGANT
  Máy hủy giấy Bingo ELEGANT
  8.229.000,00 ₫
  Thương hiệu: Bingo
  Tốc độ hủy: 2.6 m/phút
  Kích cỡ cắt: 3x23 mm
  Số tờ hủy tối đa: 17-20 tờ/lần (A4, 70g)
  Kích cỡ miệng cắt: 220 mm
  Dung tích: 27 lít Tìm hiểu thêm
View as Grid List

11 Items

sản phẩm trên 1 trang
Set Ascending Direction