Epson

Xem như là Dạng lưới Dang sách

Sản phẩm 1-12 of 15

Trang
trên một trang
Sắp xếp tăng dần
 1. Máy in nhiệt Epson TM- T81II - USB
  2.562.727 ₫

  Thương hiệu: Epson
  Chức năng: In hóa đơn
  Công nghệ: in nhiệt
  Tốc độ in: 150 mm/sec
  Độ phân giải: 203 x 203 dpi
  Khổ giấy: 80mm
  Chế độ cắt giấy: Tự động
  Kết nối: USB

  Tìm hiểu thêm
 2. Máy in hóa đơn Epson TM-U295-RS232
  10.099.000 ₫

  Thương hiệu: Epson
  Chức năng: In hóa đơn
  Công nghệ: in kim
  Tốc độ in: 53 mm/sec
  Độ phân giải: 13.5 cpi/16.2 cpi
  Khổ giấy: 80x69mm, 182x257mm
  Chế độ cắt giấy: Bằng tay
  Kết nối: COM

  Tìm hiểu thêm
 3. Máy in hóa đơn Epson TM-U220A-Lan
  7.700.000 ₫
  Thương hiệu: Epson
  Chức năng: In hóa đơn
  Công nghệ: in kim
  Tốc độ in: 119 mm/sec
  Độ phân giải: 17.8/16 or 14.5/13.3 cpi
  Khổ giấy: 75mm
  Chế độ cắt giấy: Tự động
  Kết nối: LAN Tìm hiểu thêm
 4. Máy in hóa đơn Epson TM-U220A-LPT
  6.739.000 ₫
  Thương hiệu: Epson
  Chức năng: In hóa đơn
  Công nghệ: in kim
  Tốc độ in: 119 mm/sec
  Độ phân giải: 17.8/16 or 14.5/13.3 cpi
  Khổ giấy: 75mm
  Chế độ cắt giấy: Tự động
  Kết nối: LPT Tìm hiểu thêm
 5. Máy in hóa đơn Epson TM-U220A-RS232/USB
  7.169.000 ₫

  Thương hiệu: Epson
  Chức năng: In hóa đơn
  Công nghệ: in kim
  Tốc độ in: 119 mm/sec
  Độ phân giải: 17.8/16 or 14.5/13.3 cpi
  Khổ giấy: 75mm
  Chế độ cắt giấy: Tự động
  Kết nối: USB

  Tìm hiểu thêm
 6. Máy in hóa đơn Epson TM-U220B-Lan/LPT
  6.999.000 ₫

  Thương hiệu: Epson
  Chức năng: In hóa đơn
  Công nghệ: in kim
  Tốc độ in: 119 mm/sec
  Độ phân giải: 17.8/16 or 14.5/13.3 cpi
  Khổ giấy: 75mm
  Chế độ cắt giấy: Tự động
  Kết nối: LAN

  Tìm hiểu thêm
 7. Máy in hóa đơn Epson TM-U220B-RS232/USB
  6.429.000 ₫

  Thương hiệu: Epson
  Chức năng: In hóa đơn
  Công nghệ: in kim
  Tốc độ in: 119 mm/sec
  Độ phân giải: 17.8/16 or 14.5/13.3 cpi
  Khổ giấy: 75mm
  Chế độ cắt giấy: Tự động
  Kết nối: COM

  Tìm hiểu thêm
 8. Máy in hóa đơn Epson TM-T82II-Lan
  7.889.000 ₫
  Thương hiệu: Epson
  Chức năng: In hóa đơn
  Công nghệ: in nhiệt
  Tốc độ in: 200 mm/sec
  Độ phân giải: 203 x 203 dpi
  Khổ giấy: 58mm, 80mm
  Chế độ cắt giấy: Tự động
  Kết nối: LAN Tìm hiểu thêm
 9. Máy in hóa đơn Epson TM-T82II-USB-RS232
  7.889.000 ₫
  Thương hiệu: Epson
  Chức năng: In hóa đơn
  Công nghệ: in nhiệt
  Tốc độ in: 200 mm/sec
  Độ phân giải: 203 x 203 dpi
  Khổ giấy: 58mm, 80mm
  Chế độ cắt giấy: Tự động
  Kết nối: USB, COM Tìm hiểu thêm
 10. Máy in hóa đơn Epson TM-T82II-USB-Parallel
  7.889.000 ₫
  Thương hiệu: Epson
  Chức năng: In hóa đơn
  Công nghệ: in nhiệt
  Tốc độ in: 200 mm/sec
  Độ phân giải: 203 x 203 dpi
  Khổ giấy: 58mm, 80mm
  Chế độ cắt giấy: Tự động
  Kết nối: USB, LPT Tìm hiểu thêm
 11. Máy in hóa đơn Epson TM-T82II-USB
  7.619.000 ₫
  Thương hiệu: Epson
  Chức năng: In hóa đơn
  Công nghệ: in nhiệt
  Tốc độ in: 200 mm/sec
  Độ phân giải: 203 x 203 dpi
  Khổ giấy: 58mm, 80mm
  Chế độ cắt giấy: Tự động
  Kết nối: USB Tìm hiểu thêm
 12. Máy in hóa đơn Epson TM-T82-USB-Lan
  4.279.000 ₫

  Thương hiệu: Epson
  Chức năng: In hóa đơn
  Công nghệ: in nhiệt
  Tốc độ in: 150 mm/sec
  Độ phân giải: 203 x 203 dpi
  Khổ giấy: 58mm, 80mm
  Chế độ cắt giấy: Tự động
  Kết nối: USB, LAN

  Tìm hiểu thêm
Xem như là Dạng lưới Dang sách

Sản phẩm 1-12 of 15

Trang
trên một trang
Sắp xếp tăng dần