CÔNG TY TNHH KT CN TOÀN NHÂN Phiên bản Odoo 15.0+e

Thông tin về CÔNG TY TNHH KT CN TOÀN NHÂN một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

WebP Image Optimizer
WebP Image Optimizer
toannhan
Customize general features for Toan Nhan, Login with reCapcha, Feature of sending rating product email
Vietnam Address Information
Shipping Service
Shipping Service
Tool Import Product Images from URLs
Import Product Images
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
ReSet Draft Entries
Allow to reset to draft/cancel selected journal entries at the same time.
Website Toan Nhan
Quản lý quan hệ Khách hàng
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Quản lý Kho
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Kế toán
Quản lý kế toán và phân tích tài chính
Mua
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
eCommerce - Thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Sản xuất
Lệnh sản xuất & Định mức
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Studio
Tạo và tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn
Tài liệu
Quản lý tài liệu
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Product Advanced Attribute
Manage advanced product attributes
Blog Products and Products Blog List
provide related blog app, give related product module, show related blog odoo, set optional product, add similar blog, assign product, similar product, assign same blogs odoo
Odoo Google Tag Manager | Odoo GTM
Google Tag Manager - GTM script
Website Product Labels & Stickers
Add product labels to differentiate products in order to attract customers attention.
Website Webkul Addons
Website Webkul Addons allows Odoo users to manage all Webkul’s Odoo website Related modules from single page.
Hỗ trợ
Theo dõi quá trình hỗ trợ khách hàng
Hợp đồng
Tạo hóa đơn định kỳ và quản lý gia hạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lên lịch các cuộc gặp của nhân viên
Tự động hóa tiếp thị
Xây dựng các chiến dịch gửi thư tự động
Blogs
Xuất bản các bài blog, thông báo, tin tức
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Các cuộc hẹn
Lên lịch hẹn với khách hàng
Sửa chữa
Sửa các sản phẩm bị hư hoặc hỏng
Mã vạch
Sử dụng máy quét mã vạch để xử lý các hoạt động logistics
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A
Bảng lương
Quản lý hồ sơ biên chế nhân viên của bạn
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Hợp đồng lao động

Đã cài đặt bản nội địa / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam