Trợ giúp

Xin chào

Cộng đồng này dành cho các chuyên gia và những người đam mê các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Chia sẻ và thảo luận về nội dung tốt nhất và ý tưởng tiếp thị mới, xây dựng hồ sơ chuyên nghiệp của bạn và trở thành một nhà tiếp thị tốt hơn cùng nhau.

Cộng đồng này dành cho các chuyên gia và những người đam mê các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chia sẻ và thảo luận về nội dung tốt nhất và ý tưởng tiếp thị mới, xây dựng hồ sơ chuyên nghiệp của bạn và trở thành một nhà tiếp thị tốt hơn cùng nhau.

Hướng dẫn

What kinds of questions can I ask here?

This community is for professional and enthusiast users, partners and programmers. You can ask questions about:

 • Làm sao để cài đặt Odoo trên một cơ sở hạ tầng cụ thể,
 • Làm sao để cấu hình hoặc tùy chỉnh Odoo để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp,
 • cách tốt nhất để sử dụng Odoo để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp,
 • Làm sao để phát triển tính năng theo nhu cầu của bạn,
 • câu hỏi liên quan đến dịch vụ của Odoo.

Before you ask - please make sure to search for a similar question. You can search questions by their title or tags. It’s also OK to answer your own question.

Please avoid asking questions that are too subjective and argumentative or not relevant to this community.

What should I avoid in my questions?

You should only ask practical, answerable questions based on actual problems that you face. Chatty, open-ended questions diminish the usefulness of this site and push other questions off the front page.

To prevent your question from being flagged and possibly removed, avoid asking subjective questions where …

 • mỗi câu trả lời là giá trị ngang nhau: “______ yêu thích của bạn là gì ?”
 • câu trả lời của bạn được cung cấp cùng với câu hỏi và bạn mong đợi nhiều câu trả lời hơn: Tôi sử dụng ______ cho ______, còn bạn?
 • không có vấn đề thực sự nào cần giải quyết: "Tôi rất tò mò liệu người khác cảm thấy như tôi."
 • chúng tôi đang được hỏi một câu hỏi giả định, kết thúc mở: "Chuyện gì xảy ra nếu ______?"
 • đó là một câu nói được ngụy trang dưới dạng một câu hỏi: "______ thật tệ, tôi nói vậy có đúng không?"

If you fit in one of these example or if your motivation for asking the question is “I would like to participate in a discussion about ______”, then you should not be asking here but on our mailing lists. However, if your motivation is “I would like others to explain ______ to me”, then you are probably OK.

(Phần trên được điều chỉnh từ câu hỏi thường gặp về Stackoverflow.)

Hơn nữa:

 • Câu trả lời không nên thêm hoặc mở rộng câu hỏi . Thay vào đó, hãy chỉnh sửa câu hỏi hoặc thêm một bình luận.
 • Câu trả lời không nên bình luận câu trả lời khác. Thay vào đó thêm một nhận xét về các câu trả lời khác.
 • Câu trả lời không nên chỉ hướng vào các câu hỏi khác . Thay vào đó hãy thêm một dấu hiệu nhận xét câu hỏi "Có thể trùng lặp ...". Tuy nhiên, bạn có thể bao gồm các liên kết đến các câu hỏi hoặc câu trả lời khác cung cấp thông tin bổ sung có liên quan.
 • Câu trả lời không nên chỉ cung cấp một liên kết một giải pháp. Thay vào đó cung cấp văn bản mô tả giải pháp trong câu trả lời của bạn, ngay cả khi đó chỉ là một bản sao. Liên kết được hoan nghênh, nhưng nên bổ sung để trả lời, giới thiệu nguồn hoặc đọc thêm.

Tôi nên tránh những gì trong câu trả lời của mình?

Answers should not add or expand questions. Instead either edit the question or add a comment.

Answers should not comment other answers. Instead add a comment on the other answers.

Answers shouldn't just point to other questions. Instead add a comment indicating "Possible duplicate of...". However, it's fine to include links to other questions or answers providing relevant additional information.

Answers shouldn't just provide a link a solution. Instead provide the solution description text in your answer, even if it's just a copy/paste. Links are welcome, but should be complementary to answer, referring sources or additional reading.

Answers should not start debates This community Q&A is not a discussion group. Please avoid holding debates in your answers as they tend to dilute the essence of questions and answers. For brief discussions please use commenting facility.

Khi một câu hỏi hoặc câu trả lời được bình chọn, người dùng đăng chúng sẽ đạt được một số      điểm, được gọi là "uy tín". Những điểm này đóng vai trò làm cơ sở      để đo lường niềm tin của cộng đồng đối với anh ta / cô ấy. Các nhiệm vụ kiểm duyệt khác nhau là      dần được phân công cho người dùng dựa trên những điểm đó.

Ví dụ: nếu bạn đặt câu hỏi thú vị hoặc đưa ra câu trả lời hữu ích,      đầu vào sẽ được upvoted. Mặt khác, nếu câu trả lời là gây hiểu nhầm - nó sẽ      được downvoted. Mỗi phiếu bầu ủng hộ sẽ tạo ra 10 điểm, mỗi phiếu bầu chống lại      sẽ trừ 10 điểm. Có giới hạn 200 điểm có thể được tích lũy      cho một câu hỏi hoặc câu trả lời mỗi ngày. Bảng được đưa ra ở cuối giải thích điểm danh tiếng      yêu cầu đối với từng loại nhiệm vụ kiểm duyệt.

Tại sao những người khác có thể chỉnh sửa câu hỏi / câu trả lời của tôi?

The goal of this site is create a relevant knowledge base that would answer questions related to Odoo.

Therefore questions and answers can be edited like wiki pages by experienced users of this site in order to improve the overall quality of the knowledge base content. Such privileges are granted based on user karma level: you will be able to do the same once your karma gets high enough.

If this approach is not for you, please respect the community and use Google+ communities instead.